Thông tin liên hệ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI THANH

Địa chỉ :  Khu CN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Việt Nam
Điện Thoại: (+84) 236 3924058   Fax: (+84) 236 3924059
Email: haithanhvietnam@gmail.com

Hoặc Điền thông tin mẫu sau